Program és absztraktkötet

Program és absztraktkötet

Az Absztraktkötet PDF formátumbanmok_2018_absztraktkotet_20180831.pdf 

11. Magyar Ökológus Kongresszus - Program áttekintő

2018. augusztus 28, kedd

10:00-18.00

REGISZTRÁCIÓ (D épület, Kerengő)

11:40-11:50

MEGNYITÓ (D/1 körelőadó)

A kongresszust megnyitja:

Vassné Figula Erika, Nyíregyházi Egyetem Rektora

 

A Kongresszust köszönti:

Botta-Dukát Zoltán, a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének elnöke

Szép Tibor, a szervező bizottság elnöke

11:50-12:30

PLENÁRIS ELŐADÁS (D/1 körelőadó)

Báldi András: Környezeti jövőkutatás: Magyarország 2050

12:30-13:10

PLENÁRIS ELŐADÁS (D/1 körelőadó)

Barabás György: Chesson együttélés-elmélete

13:00-14:00

Ebédszünet

14:00-16:00

SZEKCIÓÜLÉSEK

ELMÉLETI ÖKOLÓGIA (D/1 körelőadó)

ÖKOFIZIOLÓGIA (D/2 körelőadó)

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI (D/3 körelőadó)

16:00-16:30

Kávészünet (Kerengő)

16:30-18:40

SZEKCIÓÜLÉSEK

VEGETÁCIÓ ÉS VEGETÁCIÓ DINAMIKA (D/2 körelőadó)

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA (D/3 körelőadó)

18:30-19:00

POSZTER SZEKCIÓ (Kerengő)

 

2018. augusztus 29, szerda

09:00-09:40

PLENÁRIS ELŐADÁS (D/1 körelőadó)

Deák Balázs: Kunhalmok szerepe az eurázsiai gyepek biodiverzitásának megőrzésében

09:50-11:10

SZEKCIÓÜLÉSEK

TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA I. (D/2 körelőadó)

PALEOÖKOLÓGIA (D/3 körelőadó)

11:10-11:30

Kávészünet (kerengő)

11:30-13:10

SZEKCIÓÜLÉSEK

TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA II. (D/2 körelőadó)

ALKALMAZOTT ÖKOLÓGIA (D/3 körelőadó)

13:00-14:00

Ebédszünet

14:00-14:40

PLENÁRIS ELŐADÁS (D/1 körelőadó)

Kovács-Hostyánszki Anikó: Kulcsfontosságú vadméh fajok vadnövény-beporzó hálózatokban, avagy az élelmiszertermelés és a biodiverzitás letéteményesei

14:50-16:10

SZEKCIÓÜLÉS

TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA III. (D/1 körelőadó)

16:10-16:30

Kávészünet (kerengő)

16:30-17:20

MÖTE KÖZGYŰLÉS, DÍJÁTADÓ (D/1 körelőadó)

17:20-18:00

POSZTER RÖVID ELŐADÁSOK (D/1 körelőadó)

18:00-19:00

POSZTER SZEKCIÓ (Kerengő)

20:00-23:00

FOGADÁS

 

2018. augusztus 30, csütörtök

09:00-09:40

PLENÁRIS ELŐADÁS (D/2 körelőadó)

Szép Tibor: Hosszútávon vonuló madarak jelentős állománycsökkenése hazánkban, potenciális okok a tiszai partifecske állomány példáján

09:40-11:00

SZEKCIÓÜLÉSEK

POPULÁCIÓ ÖKOLÓGIA (D/2 körelőadó)

TÁJSZINTŰ ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK (D/3 körelőadó)

11:00-11:20

Kávészünet (D kerengő)

11:20-13:00

SZEKCIÓÜLÉSEK

KÖZÖSSÉGI ÖKOLÓGIA (D/2 körelőadó)

DISZPERZIÓS VIZSGÁLATOK (D/3 körelőadó)

13:00-13:10

KONGRESSZUS ZÁRÁSA (D/2 körelőadó)

 

11. Magyar Ökológus Kongresszus - Szekciók programja

ELMÉLETI ÖKOLÓGIA

2018. augusztus 28. (kedd) D/1 körelőadó

Szekcióelnök: Botta-Dukát Zoltán

14:00-14:20

JORDÁN FERENC, JULIANA PEREIRA, ENDRÉDI ANETT, SZILÁGYINÉ MÓRÉH ÁGNES:

Kulcsfajkomplexek táplálékhálózatokban

14:20-14:40

BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN:

Megbecsülhető-e a közösségszerveződés folyamatainak relatív fontossága?

14:40-15:00

SZILÁGYINÉ MÓRÉH ÁGNES, ENDRÉDI ANETT, JORDÁN FERENC:

Közösségi válasz-függvények összehasonlítása

15:00-15:20

ENDRÉDI ANETT, JORDÁN FERENC:

Ciklusok a vízi táplálékhálózatokban

15:20-15:40

ABONYI ANDRÁS, BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN, BORICS GÁBOR, VÁRBÍRÓ GÁBOR, ROBERT PTACNIK:

Funkcionális jellegek és funkciós válaszcsoportok diverzitása a biodiverzitás—ökoszisztéma működés kapcsolatában tavi fitoplanktonra

 

ÖKOFIZIOLÓGIA

2018. augusztus 28. (kedd) D/2 körelőadó

Szekcióelnök: Dulai Sándor

14:00-14:20

SZOPKÓ DÓRA, DULAI SÁNDOR, MOLNÁR ISTVÁN, MOLNÁR-LÁNG MÁRTA, SALAMON DÓRA:

Kecskebúza vonalak és az Mv9kr1 termesztett búza stressztoleranciájának összehasonlító vizsgálata

14:20-14:40

GÁCSI MÓNIKA, TÖRÖK PÉTER, B-BÉRES VIKTÓRIA, BÁCSI ISTVÁN:

A Scenedesmus obliquus és Scenedesmus obtusus zöldalgafajok sótoleranciájának és sótalanító képességének vizsgálata

 

14:40-15:00

DULAI SÁNDOR, SZOPKÓ DÓRA, TARNAI RÉKA, E-VOJTKÓ ANNA, BÁTORI ZOLTÁN, VOJTKÓ ANDRÁS:

A fotoszintetikus folyamatok hőmérsékleti stabilitása egy gyepes töbör lejtői által meghatározott hőmérsékleti és nedvességi gradiensek mentén

15:00-15:20

KOLESZÁR GERGŐ, FEDOR NOÉMI, SZABÓ SÁNDOR:

A magas pH mint kulcstényező a szubmerz és emerz hínárnövények versenyében

15:20-15:40

ZAVANYI GYÖRGYI, BRAUN MIHÁLY, SZABÓ SÁNDOR:

A gadolínium mint ritkaföldfém hatása a vízi makrofitonokra

 

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI

2018. augusztus 28. (kedd) D/3 körelőadó

Szekcióelnök: Padisák Judit

14:00-14:20

KRÖEL-DULAY GYÖRGY, MOJZES ANDREA, SZITÁR KATALIN:

Ugyanolyan hatásokat látunk-e az aszálykísérletekben mint a természetes aszályok során?

14:20-14:40

KISS RÉKA, DEÁK BALÁZS, TÖRÖK PÉTER, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, VALKÓ ORSOLYA:

A magbank szerepe a gyepregenerációban a klímaváltozás tükrében

14:40-15:00

KONCZ PÉTER, PINTÉR KRISZTINA, BALOGH JÁNOS, PAPP MARIANNA, HIDY DÓRA, NAGY ZOLTÁN:

Legeltetéssel az üvegházgázok megkötéséért és az élelmezés-biztonságért

15:00-15:20

B-BÉRES VIKTÓRIA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, BÁCSI ISTVÁN, KÓKAI ZSUZSANNA, LUKÁCS ÁRON, GÁCSI MÓNIKA, VÁRBÍRÓ GÁBOR, ABONYI ANDRÁS, BORICS GÁBOR, TAPOLCZAI KÁLMÁN, FREDERIC RIMET, AGNES BOUCHEZ, TÖRÖK PÉTER:

Eltérő vízjárás hatása kisvízfolyások kovaalga közösségeinek összetételére és diverzitására

15:20-15:40

FEKETE ISTVÁN, BERKI IMRE, VEPERDI GÁBOR, DEMETER IBOLYA, TÓTH JÁNOS ATTILA, JUHOS KATALIN, KOTROCZÓ ZSOLT:

A szerves szénkészlet 4 évtizedes változása a síkfőkúti kutatási területen.

 

VEGETÁCIÓ ÉS VEGETÁCIÓ DINAMIKA

2018. augusztus 28. (kedd) D/2 körelőadó

Szekcióelnök: Bartha Sándor

16:30-16:50

SONKOLY JUDIT, KELEMEN ANDRÁS, VALKÓ ORSOLYA, DEÁK BALÁZS, KISS RÉKA, TÓTH KATALIN, MIGLÉCZ TAMÁS, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, TÖRÖK PÉTER:

Az egyenletesség és a domináns fajok szerepe kísérleti gyepközösségek biomassza produkciójának meghatározásában

16:50-17:10

GODÓ LAURA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, VALKÓ ORSOLYA, TÓTH KATALIN, RADÓCZ SZILVIA, KISS RÉKA, KELEMEN ANDRÁS, TÖRÖK PÉTER, DEÁK BALÁZS:

A róka, mint ökoszisztéma mérnök faj: A rókakotorékok hatása kunhalmok növényzetére

17:10-17:30

CSECSERITS ANIKÓ, HALASSY MELINDA, LHOTSKY BARBARA, RÉDEI TAMÁS, BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN:

Társulási szabályok és változásuk másodlagos szukcesszió során

17:30-17:50

KELEMEN ANDRÁS, VALKÓ ORSOLYA, DEÁK BALÁZS, MIGLÉCZ TAMÁS, TÓTH KATALIN, TÖLGYESI CSABA, TÖRÖK PÉTER, KUN RÓBERT, FEKETE RÉKA, MOLNÁR ZSOLT, VADÁSZ CSABA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:

Legelés által kiváltott facilitáció új aszpektusai: mikroléptékű szegélyhatás és sűrűségfüggés

17:50-18:10

BÖLÖNI JÁNOS, ÁDÁM RÉKA, ÓDOR PÉTER:

Kezelt és felhagyott középhegységi félszáraz tölgyesek faállományának összetétele és szerkezete

18:10-18:30

ENGLONER ATTILA, NÉMETH KITTI, SZEGŐ DÓRA, PAPP-SZAKÁLY ÁGNES, DOBOSY PÉTER, ZÁRAY GYULA, ÓVÁRI MIHÁLY:

Hogyan befolyásolják a termőhely hidrológiai viszonyai a nádasok kialakulását és struktúráját

Poszter előadások

18:30-18:35

BARTHA SÁNDOR, CSETE SÁNDOR, SZABÓ GÁBOR, ZIMMERMANN ZITA, HÁZI JUDIT, MOJZES ANDREA, PURGER DRAGICA, CSATHÓ ANDRÁS ISTVÁN, KOMOLY CECÍLIA, ÓNODI GÁBOR ÉS KRÖEL-DULAY GYÖRGY:

Stabilizálja-e a társulásokat a finom léptékű béta-diverzitás? Nyílt homokpusztagyepek extrém aszályra adott válaszainak hosszútávú (5-23 éves) monitorozási tapasztalatai.

18:35-18:40

PÉLI EVELIN RAMÓNA, NAGY JÁNOS GYÖRGY, CSERHALMI DÁNIEL:

Tőzegmohafajok diverzitás viszonyainak változásai a semlyék-zsombék relációban, kiszáradás toleranciájuk függvényében

 

VISELKEDÉSÖKOLÓGIA

2018. augusztus 28. (kedd) D/3 körelőadó

Szekcióelnök: Szép Tibor

16:30-16:50

KOPENA RENÁTA, VIKTORIA MAJLATHOVA, PILAR LÓPEZ, JOSÉ MARTÍN:

Nőstény színezeti jelzések szerepe a spanyol zöld gyíknál (Lacerta schreiberi)

16:50-17:10

SZABÓ GYULA, BOROSS NÓRA, HEGYI GERGELY, LACZI MIKLÓS, TÖRÖK JÁNOS:

Fiziológiai változók kapcsolata örvös légykapónál

17:10-17:30

MOLNÁR ORSOLYA, MÉSZÁROS BOGLÁRKA, BAJER KATALIN, JORDÁN LILLA, TÖRÖK JÁNOS, JOSÉ MARTÍN:

A Hamilton-Zuk hipotézis interspecifikus predikciójának tesztelése Nyakörvesgyíkféléken (Lacertidae)

17:30-17:50

ÓNODI GÁBOR:

Az inváziós fafajok szerepe a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) téli interszexuális forrásfelosztásában

Poszter előadások

17:50-17:55

JORDÁN LILLA, MÉSZÁROS BOGLÁRKA, BAJER KATALIN, TÖRÖK JÁNOS, JOSÉ MARTÍN, MOLNÁR ORSOLYA:

Oxidatív stressz: hőmérséklet hatása a nászszínezetre eltérő élőhelyű gyíkfajoknál

17:55-18:00

MÉSZÁROS BOGLÁRKA, HERCZEG GÁBOR, BAJER KATALIN, TÖRÖK JÁNOS, MOLNÁR ORSOLYA:

Környezeti stressz hatása a szexuális szignálokra és egészségi állapotra: kísérletes vizsgálat zöld gyíkon (Lacerta viridis)

 

TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA I.

2018. augusztus 29. (szerda) D/2 körelőadó

Szekcióelnök: Török Péter

09:50-10:10

TÖRÖK PÉTER, PENKSZA KÁROLY, TÓTH EDINA, KELEMEN ANDRÁS, SONKOLY JUDIT, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:

Azonos hatást gyakorol- e a megváltozott legelési intenzitás a nedves és szárazgyepek vegetációjára?

10:10-10:30

TÓTH EDINA, DEÁK BALÁZS, VALKÓ ORSOLYA, KELEMEN ANDRÁS, MIGLÉCZ TAMÁS, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, TÖRÖK PÉTER:

Hortobágyi szikes gyepek növényzetének funkcionális változásai hagyományos legeltetés hatására

10:30-10:50

MIGLÉCZ TAMÁS, DONKÓ ÁDÁM, DREXLER DÓRA, VALKÓ ORSOLYA, DEÁK BALÁZS, TÖRÖK PÉTER, KELEMEN ANDRÁS, KÖRMÖCZI ZSÓFIA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:

Biodiverzitás és ökológiai gazdálkodás – Fajgazdag takarónövényzet tokaji szőlőültetvényekben

10:50-11:10

FEKETE RÉKA, NAGY TIMEA, BÓDIS JUDIT, BIRÓ ÉVA, LÖKI VIKTOR, SÜVEGES KRISTÓF, TAKÁCS ATTILA, TÖKÖLYI JÁCINT, MOLNÁR V. ATTILA:

Útszegélyek, mint a veszélyeztetett sallangvirágok (Himantoglossum spp., Orchidaceae) élőhelyei: ökológiai csapdák vagy menedékek?

 

PALEOÖKOLÓGIA

2018. augusztus 29. (szerda) D/3 körelőadó

Szekcióelnök: Buczkó Krisztina

09:50-10:10

BUCZKÓ KRISZTINA, MAGYARI ENIKŐ, ÁCS ÉVA, KÖVÉR CSILLA, STENGER-KOVÁCS CSILLA, B-BÉRES VIKTÓRIA, SZÍGYÁRTÓ LÍDIA, KORPONAI JÁNOS:

A Kárpátok hegyi tavainak rövid és hosszútávú története – kovaalga alapú rekonstrukció

10:10-10:30

TÓTH MÓNIKA, OLIVER HEIRI:

Prehisztorikus emberi hatás tavi árvaszúnyog-együttesek alapján

10:30-10:50

PATÓ ZSUZSANNA ANNA, STANDOVÁR TIBOR, MARIUSZ GAŁKA, JAKAB GUSZTÁV, MOLNÁR MIHÁLY, MAGYARI ENIKŐ KATALIN:

Holocén fenyőerdő refúgium és bükk terjedés a Kékes északi lejtőjén, avagy hogyan alakultak ki a mai montán bükkösök?

10:50-11:10

MAGYARI ENIKŐ, BUCZKÓ KRISZTINA, TÓTH MÓNIKA, BRAUN MIHÁLY, PÁL ILONA, ORBÁN ILDIKÓ, VINCZE ILDIKÓ, HUBAY KATALIN, FINSINGER WALTER:

Hogyan lesz a különböző proxik elemzéséből multi-proxi vizsgálat? Rekonstrukciók és azok objektumai a klímakutatásban a Retyezát példáján

Poszter előadások

 

11:10-11:15

BUCZKÓ KRISZTINA, KISS KEVE TIHAMÉR, TRÁBERT ZSUZSA, FÖLDI ANGÉLA, DULEBA MÓNIKA, DAN VERES, ÁCS ÉVA:

A Pantocsekiella kovaalga nemzetség előretörése az Antropocénben

 

TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA II.

2018. augusztus 29. (szerda) D/2 körelőadó

Szekcióelnök: Báldi András

11:30-11:50

TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, VALKÓ ORSOLYA, NAGY D. DÁVID, TORMA ATTILA, LŐRINCZI GÁBOR, MIZSER SZABOLCS, DEÁK BALÁZS:

Kunhalmok szerepe a makrogerinctelen fajok diverzitásának megőrzésében

11:50-12:10

DÉVAI GYÖRGY, MISKOLCZI MARGIT, SZABÓ LÁSZLÓ JÓZSEF, TUTKOVICS BERNADETT, ILLÉS ZSOLT, JAKAB TIBOR:

A Túr-vízrendszer rekonstrukciójának megítélése odonatológiai nézőpontból

12:10-12:30

TORMA ATTILA, CSÁSZÁR PÉTER, BOZSÓ MIKLÓS, DEÁK BALÁZS, VALKÓ ORSOLYA, KISS ORSOLYA, GALLÉ RÓBERT:

Kaszálás hatása ízeltlábú együttesekre (Araneae, Orthoptera, Heteroptera, Carabidae) egykori szikes legelőkön

Poszter előadások

12:30-12:35

TÓTH ZSOLT, HORNUNG ERZSÉBET:

A városi erdőfoltok szerepe az ikerszelvényes együttesek diverzitásának fenntartásában

12:35-12:40

PALÁSTI PÉTER, KEREPECZKI ÉVA:

Továbbfejlesztett módszer a Biharugrai-halastavak ökoszisztéma szolgáltatásainak szocio-kulturális értékeléséhez

12:40-12:45

LANSZKI JÓZSEF, MATTHEW W. HAYWARD, SZÉLES L. GABRIELLA, NAGYAPÁTI NIKOLETT:

Az aranysakál antropogén eredetű táplálékforrások elvonására adott táplálkozási válasza

 

 

ALKALMAZOTT ÖKOLÓGIA

2018. augusztus 29. (szerda) D/3 körelőadó

Szekcióelnök: Bakonyi Gábor

11:30-11:50

SZABÓ BORBÁLA, SERES ANIKÓ, BAKONYI GÁBOR:

A Trebon 30 EC inszekticid Folsomia candida (Collembola) növekedésre és szaporodásra gyakorolt epigenetikai hatásai

11:50-12:10

TISCHNER ZSÓFIA, DOBOLYI CSABA, SEBŐK FLÓRA, DOBRÓNÉ TÓTH MÁRTA, MAGYAR DONÁT:

Parlagfű pollenről izolált mikroszkópikus gombák biodiverzitása és virágzásfenológiai hatása

Poszter előadások

12:10-12:15

SZENTGYÖRGYI FLÓRA, TÁNCSICS ANDRÁS, KRISZT BALÁZS, BENEDEK TIBOR:

Biofilmképző és szénhidrogénbontó bakteriális törzsgyűjtemény létrehozása kőolajszármazékok általi szennyezések biológiai úton történő felszámolására

12:15-12:20

BOROS GERGELY, SOMAY LÁSZLÓ:

A szarvasmarha- és lótrágya növeli a televényférgek egyedszámát és fajgazdagságát a legelőkön

12:20-12:25

TÓTH FLÓRIÁN, ZSUGA KATALIN, KEREPECZKI ÉVA, BERZI-NAGY LÁSZLÓ, KÖRMÖCZI LÁSZLÓ, LÖVEI GÁBOR:

Akvakultúrából származó elfolyóvíz hatása a Szarvas-Békésszentandrási (Kákafoki) Holt-Körös kerekesféreg- (Rotatoria) közösségének szezonális biodiverzitására

 

TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA III.

2018. augusztus 29. (szerda) D/1 körelőadó

Szekcióelnök: Ódor Péter

14:50-15:10

ÓDOR PÉTER, ASZALÓS RÉKA, BOROS GERGELY, ELEK ZOLTÁN, KOVÁCS BENCE, SAMU FERENC, SASS VIVIEN, TINYA FLÓRA, TÓTH BENCE, VADAS ÁKOS:

Erdészeti fahasználatok termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata

15:10-15:30

KOVÁCS BENCE, TINYA FLÓRA, NÉMETH CSABA, ÓDOR PÉTER:

Erdészeti beavatkozások mikroklímára gyakorolt hatásainak kísérletes vizsgálata a Pilisben

15:30-15:50

SÜTŐ DÁVID, SCHALLY GERGELY, FARKAS JÁNOS, KATONA KRISZTIÁN:

A vaddisznó talajbolygatásának tér-időbeli mintázatelemzése

Poszter előadások

15:50-15:55

NAGY DÁVID, MAGURA TIBOR, MIZSER SZABOLCS, DEBNÁR ZSUZSANNA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:

Futóbogarak és holyvák rekolonizációs dinamikája őshonos fafajjal történő újraerdősítést követően

15:55-16:00

TINYA FLÓRA, MÁRIALIGETI SÁRA, BIDLÓ ANDRÁS, ÓDOR PÉTER:

A fásszárú újulatot meghatározó környezeti változók vizsgálata őrségi erdőkben

16:00-16:05

SZURDOKI ERZSÉBET, MÁRTON ORSOLYA:

A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai vizsgálata

 

POSZTER RÖVID ELŐADÁSOK

2018. augusztus 29. (szerda) D/1 körelőadó

Szekcióelnök: Szabó Sándor

17:20-17:25

PEREIRA JULIANA, JORDÁN FERENC:

Protecting landscape connectivity with network analysis

17:25-17:30

SZŰCS BOLDIZSÁR, SOMOGYI BALÁZS, HORVÁTH GYŐZŐ:

Intenzív mezőgazdasági területeken előforduló kisemlősök gyakorisági megoszlása a monokultúrák közötti sövények, mint mozgási folyosók szerkezetének függvényében

17:30-17:35

BERZI-NAGY LÁSZLÓ, GYALOG GERGŐ, CSUKÁS BÉLA, VARGA MÓNIKA, TÓTH FLÓRIÁN, MOZSÁR ATTILA, RÓNYAI ANDRÁS, KEREPECZKI ÉVA:

Halastavi táplálékszervezetek populációdinamikai modellezése és előzetes validálási eredmények

17:35-17:40

BIHALY ÁRON DOMONKOS, SÁROSPATAKI MIKLÓS, KNEIF ZOLTÁN, SZALAI MÁRK, KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI ANIKÓ:

Művészméh (Megachilidae) közösségek felmérése Börzsöny környéki gyümölcsösökben és természetközeli élőhelyeken

17:40-17:45

KISS ORSOLYA, TOKODY BÉLA:

A Kárpát-medencei szalakóta populáció vonulási útvonalai, telelő- és pihenőterületei

17:45-17:50

SOLTÉSZ ZOLTÁN:

Két invazív csípőszúnyog (Diptera: Culicidae) faj vizsgálata Magyarországon

 

POPULÁCIÓ ÖKOLÓGIA

2018. augusztus 30. (csütörtök) D/2 körelőadó

Szekcióelnök: Pásztor Erzsébet

09:40-10:00

KÖVÉR SZILVIA, ZSINKA BERNADETT, SZABÓ KRISZTIÁN, HORVÁTH MÁRTON, VILI NÓRA, PÁSZTORY-KOVÁCS SZILVIA:

Parlagi sasok túlélésének becslése genetikai alapú jelölés-visszalátásos módszerrel

10:00-10:20

KISS BALÁZS, DEUTSCH FERENC, KÁKAI ÁGNES:

Az inváziós pettyesszárnyú muslica egyedsűrűségének változása 2012 és 2017 között

10:20-10:40

FÜLÖP DÁVID, THOLT GERGELY, SZITA ÉVA, BELEZNAI ORSOLYA, SAMU FERENC:

Molekuláris módszerek fejlesztése egy tápláléklánc tanulmányozásához

10:40-11:00

DOMBOS MIKLÓS, FLÓRIÁN NORBERT, GERGÓCS VERONIKA, SCHELLENBERGER JUDIT, HASZON BOGLÁRKA, NAGY ANTAL:

Ízeltlábúak automatikus detektálási problémai és megoldásai terepi vizsgálatokban

 

 

TÁJSZINTŰ ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

2018. augusztus 30. (csütörtök) D/3 körelőadó

Szekcióelnök: Gallé Róbert

09:40-10:00

TANÁCS ESZTER, BELÉNYESI MÁRTA, KRISTÓF DÁNIEL, LABORCZI ANNAMÁRIA, LEHOCZKI RÓBERT, MAUCHA GERGELY, MOLNÁR ZSOLT, PATAKI RÓBERT, PÁSZTOR LÁSZLÓ, PETRIK OTTÓ, SOMODI IMELDA, STANDOVÁR TIBOR, SZATMÁRI GÁBOR:

Ökoszisztéma-alaptérkép országos ökoszisztémaszolgáltatás-térképezéshez

10:00-10:20

GALLÉ RÓBERT, CSÁSZÁR PÉTER, MAKRA TÍMEA, GALLÉ-SZPISJAK NIKOLETT, LADÁNYI ZSUZSANNA, TORMA ATTILA, SZILASSI PÉTER:

Kistáblás szántóföldi művelés nagyobb mennyiségű telelőhely biztosításával növeli a pókok és futóbogarak denzitását

10:20-10:40

LAJOS KÁROLY, BIHALY ÁRON, SÁROSPATAKI MIKLÓS:

Féltermészetes élőhelyfoltok tájmetriai jellemzőinek hatása napraforgótáblákban megporzást végző rovarközösségekre

 

 

KÖZÖSSÉGI ÖKOLÓGIA

2018. augusztus 30. (csütörtök) D/2 körelőadó

Szekcióelnök: Borics Gábor

11:20-11:40

MAGURA TIBOR, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:

Futóbogarak közösségszerveződése egy urbanizációs gradiens mentén: funkcionális és filogenetikai tulajdonságok

11:40-12:00

SOMAY LÁSZLÓ, ÁDÁM RÉKA, BOROS GERGELY, BÁLDI ANDRÁS:

Ganéjtúró bogár közösségek évszakos változásai magyarországi legelőkön, fáslegelőkön és erdőkben

12:00-12:20

KÓKAI ZSUZSANNA, TÖRÖK PÉTER, LUKÁCS ÁRON, GÁCSI MÓNIKA, BÁCSI ISTVÁN, T-KRASZNAI ENIKŐ, BORICS GÁBOR, CSÉPES EDUÁRD, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, B-BÉRES VIKTÓRIA:

A vízhasználat és heterogenitás hatása a Tisza-tavi medencék fitobenton közösségének összetételére és ökológiai állapotára

 

12:20-12:40

LUKÁCS ÁRON, KÓKAI ZSUZSANNA, TÖRÖK PÉTER, BÁCSI ISTVÁN, BORICS GÁBOR, VÁRBÍRÓ GÁBOR, T-KRASZNAI ENIKŐ, GÁCSI MÓNIKA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, B-BÉRES VIKTÓRIA:

Bentikus algaközösségek kolonizációja jelleg és funkcionális csoport alapú vizsgálatok fényében

12:40-13:00

KÉKEDI LEVENTE, SZABÓ SÁNDOR, LÖKI VIKTOR, BOTTA-DUKÁT ZOLTÁN, LUKÁCS BALÁZS ANDRÁS:

Klímaváltozás hatása a hínárnövények közösségszerveződésére

 

DISZPERZIÓS VIZSGÁLATOK

2018. augusztus 30. (csütörtök) D/3 körelőadó

Szekcióelnök: Molnár V. Attila

11:20-11:40

URGYÁN RENÁTA, VIZI BALÁZS, FEKETE RÉKA, NAGY ANDRÁS, MOLNÁR V. ATTILA, VINCZE ORSOLYA, ANDY J. GREEN, LOVAS-KISS ÁDÁM:

Tőkés récék endozoochór magterjesztésének vizsgálata őszi és tavaszi vonulás során a Velencei-tavon

11:40-12:00

VALKÓ ORSOLYA, LUKÁCS KATALIN, DEÁK BALÁZS, KISS RÉKA, MIGLÉCZ TAMÁS, TÓTH KATALIN, GODÓ LAURA, RADÓCZ SZILVIA, SONKOLY JUDIT, TÖRÖK PÉTER, KELEMEN ANDRÁS, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:

Az ember szerepe a magok terjesztésében - Túlélik-e a ruháinkon terjedő magok a mosógépi mosást?

12:00-12:20

LOVAS-KISS ÁDÁM, MARTA I. SÁNCHEZ, DAVID M. WILKINSON, NEIL E. COUGHLAN, JOSÉ. A. ALVES, VIZI BALÁZS, URGYÁN RENÁTA, MOLNÁR V. ATTILA, ANDY J. GREEN:

Partimadarak, mint jelentős növény terjesztő vektorok Európában

12:20-12:40

DEUTSCH FERENC, SOLTÉSZ ZOLTÁN, KISS BALÁZS:

Adatok a thelaziózis terjesztésében szerepet játszó muslicafajok (Phortica spp., Drosophilidae) hazai elterjedtségéről

 

11. Magyar Ökológus Kongresszus - poszterek

BALOGH NÓRA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, VALKÓ ORSOLYA, DEÁK BALÁZS, MIGLÉCZ TAMÁS, TÓTH KATALIN, MOLNÁR ZSOLT, VADÁSZ CSABA, TÓTH EDINA, SONKOLY JUDIT, TÖRÖK PÉTER, KISS RÉKA, KELEMEN ANDRÁS: Szarvasmarhák legelőhasználata és legeléspreferenciája

BARTHA SÁNDOR, CSETE SÁNDOR, SZABÓ GÁBOR, ZIMMERMANN ZITA, HÁZI JUDIT, MOJZES ANDREA, PURGER DRAGICA, CSATHÓ ANDRÁS ISTVÁN, KOMOLY CECÍLIA, ÓNODI GÁBOR ÉS KRÖEL-DULAY GYÖRGY: Stabilizálja-e a társulásokat a finom léptékű béta-diverzitás? Nyílt homokpusztagyepek extrém aszályra adott válaszainak hosszútávú (5-23 éves) monitorozási tapasztalatai.

BERZI-NAGY LÁSZLÓ, GYALOG GERGŐ, CSUKÁS BÉLA, VARGA MÓNIKA, TÓTH FLÓRIÁN, MOZSÁR ATTILA, RÓNYAI ANDRÁS, KEREPECZKI ÉVA: Halastavi táplálékszervezetek populációdinamikai modellezése és előzetes validálási eredmények

BIHALY ÁRON DOMONKOS, SÁROSPATAKI MIKLÓS, KNEIF ZOLTÁN, SZALAI MÁRK, KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI ANIKÓ: Művészméh (Megachilidae) közösségek felmérése Börzsöny környéki gyümölcsösökben és természetközeli élőhelyeken

BOROS GERGELY, SOMAY LÁSZLÓ: A szarvasmarha- és lótrágya növeli a televényférgek egyedszámát és fajgazdagságát a legelőkön

BUCZKÓ KRISZTINA, KISS KEVE TIHAMÉR, TRÁBERT ZSUZSA, FÖLDI ANGÉLA, DULEBA MÓNIKA, DAN VERES, ÁCS ÉVA: A Pantocsekiella kovaalga nemzetség előretörése az Antropocénben

FEKETE JUDIT, DOMINIK BUCHNER, FLORIAN LEESE, CSABAI ZOLTÁN, VÁRBÍRÓ GÁBOR: Hegyiszitakötő fajok (Odonata: Cordulegastridae) környezeti DNS módszerekkel történő kimutatása

GÁCSI MÓNIKA, TÖRÖK PÉTER, KÓKAI ZSUZSANNA, LUKÁCS ÁRON, BÁCSI ISTVÁN, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, B-BÉRES VIKTÓRIA: Új távlatok a fitoplankton ökológiában – kombinált planktonikus és bentikus funkcionális csoportok alkalmazási lehetőségei

JORDÁN LILLA, MÉSZÁROS BOGLÁRKA, BAJER KATALIN, TÖRÖK JÁNOS, JOSÉ MARTÍN, MOLNÁR ORSOLYA: Oxidatív stressz: hőmérséklet hatása a nászszínezetre eltérő élőhelyű gyíkfajoknál

KASZAP ADRIEN, SZENTMIHÁLYI KLÁRA, SEBŐK FLÓRA, DOBOLYI CSABA, SZOBOSZLAY SÁNDOR, KRISZT BALÁZS: Gombaközösségek diverzitásának változásai réz-ionnal terhelt talajban

KISS ORSOLYA, TOKODY BÉLA: A Kárpát-medencei szalakóta populáció vonulási útvonalai, telelő- és pihenőterületei

LANSZKI JÓZSEF, MATTHEW W. HAYWARD, SZÉLES L. GABRIELLA, NAGYAPÁTI NIKOLETT: Az aranysakál antropogén eredetű táplálékforrások elvonására adott táplálkozási válasza

MÉSZÁROS BOGLÁRKA, HERCZEG GÁBOR, BAJER KATALIN, TÖRÖK JÁNOS, MOLNÁR ORSOLYA: Környezeti stressz hatása a szexuális szignálokra és egészségi állapotra: kísérletes vizsgálat zöld gyíkon (Lacerta viridis)

MOLNÁR VANDA ÉVA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, SZABÓ SZILÁRD, SIMON EDINA: Városi légszennyezettség becslése fafajok tolerancia indexe (APTI) alapján

NAGY DÁVID, MAGURA TIBOR, MIZSER SZABOLCS, DEBNÁR ZSUZSANNA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA: Futóbogarak és holyvák rekolonizációs dinamikája őshonos fafajjal történő újraerdősítést követően

PALÁSTI PÉTER, KEREPECZKI ÉVA:Továbbfejlesztett módszer a Biharugrai-halastavak ökoszisztéma szolgáltatásainak szocio-kulturális értékeléséhez

PAPP DALMA, MIZSER SZABOLCS, NAGY LEILA, VIDIC ANDREAS, SIMON EDINA, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA: Urbanizáció hatása futóbogarakra: morfometriai elemzés

PÉLI EVELIN RAMÓNA, NAGY JÁNOS GYÖRGY, CSERHALMI DÁNIEL: Tőzegmohafajok diveztitás viszonyainak változásai a semlyék-zsombék relációban, kiszáradás toleranciájuk függvényében

PEREIRA JULIANA, JORDÁN FERENC: Protecting landscape connectivity with network analysis

SÁNDOR KRISZTINA, LIKER ANDRÁS, SINKOVICS CSENGE, SERESS GÁBOR: A városi környezet hatása a széncinegék (Parus major) tollainak szerkezetére

SOLTÉSZ ZOLTÁN: Két invazív csípőszúnyog (Diptera: Culicidae) faj vizsgálata Magyarországon

SZENTGYÖRGYI FLÓRA, TÁNCSICS ANDRÁS, KRISZT BALÁZS, BENEDEK TIBOR: Biofilmképző és szénhidrogénbontó bakteriális törzsgyűjtemény létrehozása kőolajszármazékok általi szennyezések biológiai úton történő felszámolására

SZURDOKI ERZSÉBET, MÁRTON ORSOLYA: A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai vizsgálata

SZŰCS BOLDIZSÁR, SOMOGYI BALÁZS, HORVÁTH GYŐZŐ: Intenzív mezőgazdasági területeken előforduló kisemlősök gyakorisági megoszlása a monokultúrák közötti sövények, mint mozgási folyosók szerkezetének függvényében

TINYA FLÓRA, MÁRIALIGETI SÁRA, BIDLÓ ANDRÁS, ÓDOR PÉTER: A fásszárú újulatot meghatározó környezeti változók vizsgálata őrségi erdőkben

TÓTH FLÓRIÁN, ZSUGA KATALIN, KEREPECZKI ÉVA, BERZI-NAGY LÁSZLÓ, KÖRMÖCZI LÁSZLÓ, LÖVEI GÁBOR: Akvakultúrából származó elfolyóvíz hatása a Szarvas-Békésszentandrási (Kákafoki) Holt-Körös kerekesféreg- (Rotatoria) közösségének szezonális biodiverzitására

TÓTH NORBER, SÁROSPATAKI MIKLÓS: A vidra jelenlétének és élőhelyének vizsgálata a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyes területein

TÓTH ZSOLT, DR. HORNUNG ERZSÉBET: A városi erdőfoltok szerepe az ikerszelvényes együttesek diverzitásának fenntartásában

TŐZSÉR DÁVID, TÓTHMÉRÉSZ BÉLA, HARANGI SÁNDOR, BARANYAI EDINA, LAKATOS GYULA, FÜLÖP ZOLTÁN, SIMON EDINA: Szennyezett talajok fémszennyezettségének csökkentése gyomnövények segítségével

VERES KATALIN, CSINTALAN ZSOLT: Mikro-élőhelyek hatása talajlakó zuzmók szezonális fotoszintetikus aktivitására

VERES KATALIN, CSINTALAN ZSOLT, SZABÓ KRISZTINA, SMAHAJCSIK DÓRA, DR. FARKAS EDIT: Gomba- és algapartner hozzájárulása a zuzmótelep fényvédelméhez – egy hosszútávú kísérlet beállítása

A posztert tartó állványok mérete 88*186 cm, faborítással (rajzszög, tű nem használható a felhelyezésnél).